Accessibility Tools

 • Content scaling 100%
 • Font size 100%
 • Line height 100%
 • Letter spacing 100%

 • zafrul
  YB SENATOR TENGKU DATUK SERI UTAMA ZAFRUL TENGKU ABDUL AZIZ
  Menteri
  liew
  YB LIEW CHIN TONG
  Timbalan Menteri
  isham
  YBHG DATO' HAIRIL YAHRI YAACOB
  Ketua Setiausaha
 • Agensi
  Jabatan Standard Malaysia (JSM)

  Jabatan Standard Malaysia (JSM)
  Jabatan Standard Malaysia (JSM) adalah Badan Standard dan Akreditasi Kebangsaan yang bertanggungjawab membangun dan mempromosikan Malaysian Standards (MS); serta memberi perkhidmatan akreditasi kepada badan penilaian pematuhan seperti makmal pengujian, badan pensijilan dan badan pemeriksa.

  MIDA

  Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)
  Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) berperanan menggalak dan menyelaras pembangunan perindustrian dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan di Malaysia.

  MATRADE

  Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)
  Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) adalah agensi promosi eksport negara untuk menempatkan Malaysia sebagai negara perdagangan global yang kompetitif.

  MPC

  Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)
  Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) berperanana untuk membangunkan modal insan dan kecemerlangan organisasi bagi membentuk masyarakat berasaskan pengetahuan menerusi latihan, pembangunan sistem dan amalan terbaik serta memupuk budaya kreatif dan inovatif bagi Produktiviti dan Daya Saing.

  MIDF

  Malaysian Industrial Development Finance (MIDF)
  Malaysian Industrial Development Finance (MIDF) berperanan memudahcara dan memfasilitasi sektor perkilangan dengan menyediakan pinjaman jangka sederhana dan panjang untuk perusahaan kecil dan sederhana.

  Malaysia Automotive Robotics and IoT Institute

  Institut Automotif Robotik dan IoT Malaysia (MARii)
  MARii adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) yang memacu perkembangan sistem pintar strategik beroperasi melalui pemanusiaan dan penggunaan platform pintar, aplikasi dan teknologi digital seperti Big Data Analytics dan Artificial Intelligence. Fokus juga diberikan kepada peningkatan teknologi, modal insan, rantaian bekalan, jangkauan pasaran dan kemampuan selepas jualan dalam industri automotif dan ekosistem mobiliti terhubung.

  MSI

  Malaysia Steel Institute (MSI)
  Malaysia Steel Institute (MSI) berperanan mewujudkan persekitaran kondusif bagi merancakkan daya saing industri besi dan keluli Malaysia.

  SIRIM Berhad

  SIRIM Berhad
  SIRIM Berhad adalah organisasi peneraju bagi penyelesaian teknologi dan kualiti yang memberi tumpuan kepada Penyelidikan Perindustrian, Pembangunan Teknologi dan Pengkomersilan; Pensijilan, Pengujian dan Pemeriksaan; Pengukuran dan Penentukuran; Latihan; Penyelidikan dan Pembangunan Standard; Keusahawanan berasaskan Teknologi; dan Perundingan Reka bentuk.

  Exim Bank

  Exim Bank
  Export-Import Bank of Malaysia Berhad adalah sebuah Institusi Kewangan Pembangunan yang memudahkan perniagaan secara global dengan menyediakan produk dan perkhidmatan Perbankan Islam dan Takaful Kredit.

  InvestKL

  InvestKL
  Perbadanan InvestKL (InvestKL) berperanan menarik syarikat multinasional global untuk menubuhkan ibu pejabat dan hab serantau di Greater Kuala Lumpur untuk berkembang secara strategik di rantau Asia.

  HDC

  Halal Development Corporation
  Sebagai kustodian ekonomi halal Malaysia, Halal Development Corporation adalah peneraju utama kepada pembangunan ekosistem dan infrastruktur halal yang bersepadu dan komprehensif bagi meletakkan Malaysia ke arah negara yang paling berdaya saing menerajui industri halal global.

  HDC

  Majlis Rekabentuk Malaysia
  Majlis Rekabentuk Malaysia (MRM) telah ditubuhkan pada tahun 1993 dengan matlamat mewujudkan masa depan inovasi rekabentuk di Malaysia. MRM bertindak sebagai peneraju aktiviti rekabentuk dalam negara bagi merangsang kemahiran, kepakaran dan seterusnya meningkatkan standard industri rekabentuk negara.SIRIM Berhad dilantik sebagai urusetia MRM. MRM adalah badan pemikir dan penasihat bagi membangunkan budaya inovasi rekabentuk di kalangan industry-industri Malaysia serta memastikan standard Malaysia adalah setaraf dengan standard antarabangsa.

  HDC

  Majlis Pengukuran Kebangsaan (MPK)(NMIM - Secretariat of MPK)
  Penubuhan Majlis Pengukuran Kebangsaan (MPK) dan fungsinya dinyatakan dalam Bahagian IV Akta Sistem Pengukuran Kebangsaan 2007 (Akta 675). Fungsi utama MPK adalah sebagai penasihat mengenai segala perkara berkaitan objektif dasar negara bagi aktiviti sistem pengukuran. MPK juga bertanggungjawab untuk mengemukakan cadangan untuk meningkatkan keyakinan antarabangsa dalam aktiviti pengukuran di Malaysia; menyokong kewajipan antarabangsa Malaysia berhubung pengukuran; memudahkan dasar Kerajaan dalam perdagangan negara dan antarabangsa, berkhidmat untuk kepentingan awam dalam bidang kesihatan, keselamatan dan alam sekitar; membolehkan penyelidikan dan pembangunan saintifik dilaksana serta memudahkan pembangunan ekonomi Malaysia.

  NAICO

  NAICO
  NAICO Malaysia adalah agensi dibawah MITI yang diberi mandat untuk memantau perkembangan industri aeroangkasa Malaysia selari dengan inisiatif-inisiatif RM Ke-12 dalam memastikan pencapaian industri mencapai sasaran yang dikehendaki dalam Pelan Tindakan Aeroangkasa Malaysia 2030 (Malaysia Aerospace Blueprint 2030).

  CREST

  CREST
  Dilancarkan pada 2012, Collaborative in Research, Engineering, Science and Technology (CREST) telah dibentuk untuk menangani keperluan E&E Malaysia untuk mengembangkan ekosistem Penyelidikan, Pembangunan dan Pengkomersilan (R&D&C) melalui kerjasama R&D dan Pembangunan Bakat yang dipacu pasaran. Walaupun CREST diterajui industri, perwakilan ahlinya ialah tiga heliks Kerajaan, Industri dan Akademia. Matlamat kami adalah mudah; kami mahu menjadi platform utama untuk penyelidikan gunaan kolaboratif dan untuk memanfaatkan keupayaan dan kekuatan kami dalam E&E untuk membolehkan pertumbuhan dalam pasaran baru muncul. CREST adalah pemangkin yang menghubungkan industri, akademik dan kerajaan, menyatukan mereka, untuk bekerjasama & bersama-sama mencipta penyelesaian untuk ekosistem.

Aras 4-7, Menara 2
Menara Cyber Axis
Jalan Impact, Cyber 6
63000 Cyberjaya
Selangor, MALAYSIA

Tel : +603-8008 2900
Faks : +603-8008 2901
E-mel : central[at]jsm[dot]gov[dot]my

Hari Ini 1137

Semalam 2163

Minggu Ini 3300

Bulan Ini 28471

Jumlah 838870

Kami Menggunakan Kuki
Laman web ini mengunakan kuki. Sebahagian adalah penting bagi membolehkan laman ini beroperasi, manakala yang lain membantu dalam menambah baik laman dan pengalaman pengguna (kuki penjejakan). Anda boleh memutuskan sama ada anda mahu membenarkan kuki atau tidak. Sila ambil perhatian, bahawa menutup kuki mungkin menghalang anda daripada menggunakan bahagian tertentu di laman web. Ini juga bermakna bahawa beberapa ciri pada laman web ini tidak akan berfungsi jika anda tidak membenarkan kuki.