Accreditation

Bayaran

Bermula 1 Januari 2019:

1. Fi Pemprosesan Bagi Setiap Makmal/ Badan Pemeriksa/ Badan Pengujian Kecekapan/ Fasiliti Pengujian
a) Permohonan Baru RM 2,000.00
b) Permohonan Tambah cawangan
 
RM 2,000.00 per cawangan
2. Fi Tahunan Bagi Setiap Makmal/ Badan Pemeriksa/ Badan Pengujian Kecekapan/ Fasiliti Pengujian Bagi setiap cawangan tambahan
RM 1,000.00 RM 500.00
3. Fi-fi Penilaian
a) Fi Penilaian bagi Penilai Ketua Pasukan/ Ketua Inspektor RM 1,000.00 sehari atau RM 500.00 (jika kurang daripada 4 jam)
Penilai/ Penilai Teknikal/ Inspektor RM 800.00 sehari atau RM 400.00 (jika kurang daripada 4 jam)
b) Penilaian Pemerhatian (Bagi MIBAS sahaja) RM 800.00 sehari atau RM 400.00 (jika kurang daripada 4 jam)
4. Penilai kontrak luar negara yang dilantik oleh Standards Malaysia (berdasarkan keputusan Majlis Akreditasi Malaysia ke-10 pada 10.09.96) Caj profesional sebenar, kos penerbangan pergi balik (Kelas perniagaan) dan penginapan sepanjang penglibatan penilai luar negara akan dicaj terus kepada makmal/ badan pemeriksa/ badan pengujian kecekapan/ fasiliti pengujian
5. Penilai yang dikontrak oleh Standards Malaysia untuk menjalankan penilaian luar negara Berdasarkan sebutharga
6. Fi Rayuan RM 1,500.00