Accreditation

Bayaran

 

1. Yuran Pemerosesan Untuk Satu Bidang Untuk Setiap Tambahan Bidang
a) Permohonan baru RM 3,500.00 RM 200.00
Pengiraan: Jumlah Yuran Perlu Dibayar RM 3,500.00 + (n*-1) RM 200.00
b) Permohonan Untuk Tambahan skop dibawah bidang yang sama Tambahan bidang baru
RM 200.00 untuk setiap bidang RM 200.00 unruk setiap tambahan bidang
Setelah mendapat akreditasi, untuk tahun pertama dan pembaharuan
2. Yuran Tahunan Pembaharuan Untuk Satu Bidang Untuk Setiap Tambahan Bidang
RM 3,000.00 RM 200.00
Pengiraan: Jumlah Yuran Perlu Dibayar RM 3,000.00 + (n*-1) RM 200.00
3. Yuran Lain
a) Yuran Penilaian Untuk Penilai RM 600.00 untuk sekali penilaian/penilai
b) Yuran Penilaian Tambahan (atas permintaan makmal) RM 600.00 untuk sekali penilaian/penilai
c) Bayaran Untuk Mengantikan Sijil (keputusan mesyuarat ke -10 Majlis Akreditasi Malaysia 10.09.96) RM 100.00 untuk sekali penilaian/penilai
4. Penilai luar negara yang dilantik oleh Standards Malaysia (keputusan mesyuarat ke -10 Majlis Akreditasi Malaysia 10.09.96) Caj profesional sebenar, kos penerbangan pergi balik (kelas perniagaan) dan penginapan yang timbul daripada pelantikan penilai luar negara akan dikenakan secara terus kepada makmal.
5. Penilai yang dilantik oleh Standards Malaysia mengikut sebutharga
 
NOTA: n* = Jumlah bidang yang dipohon / jumlah bidang diakredit
 
Yuran permohonan tidak akan dikembalikan. Sesuatu permohonan itu akan dikira lupus sekiranya pemohon gagal untuk mendapatkan akreditasi dalam tempoh dua tahun daripada tarikh penerimaanpermohonan.
 
 

Bermula 1 Januari 2019:

1. Fi Pemprosesan Bagi Setiap Makmal/ Badan Pemeriksa/ Badan Pengujian Kecekapan/ Fasiliti Pengujian
a) Permohonan Baru RM 2,000.00
b) Permohonan Tambah cawangan
 
RM 2,000.00 per cawangan
2. Fi Tahunan Bagi Setiap Makmal/ Badan Pemeriksa/ Badan Pengujian Kecekapan/ Fasiliti Pengujian Bagi setiap cawangan tambahan
RM 1,000.00 RM 500.00
3. Fi-fi Penilaian
a) Fi Penilaian bagi Penilai Ketua Pasukan/ Ketua Inspektor RM 1,000.00 sehari atau RM 500.00 (jika kurang daripada 4 jam)
Penilai/ Penilai Teknikal/ Inspektor RM 800.00 sehari atau RM 400.00 (jika kurang daripada 4 jam)
b) Penilaian Pemerhatian (Bagi MIBAS sahaja) RM 800.00 sehari atau RM 400.00 (jika kurang daripada 4 jam)
4. Penilai kontrak luar negara yang dilantik oleh Standards Malaysia (berdasarkan keputusan Majlis Akreditasi Malaysia ke-10 pada 10.09.96) Caj profesional sebenar, kos penerbangan pergi balik (Kelas perniagaan) dan penginapan sepanjang penglibatan penilai luar negara akan dicaj terus kepada makmal/ badan pemeriksa/ badan pengujian kecekapan/ fasiliti pengujian
5. Penilai yang dikontrak oleh Standards Malaysia untuk menjalankan penilaian luar negara Berdasarkan sebutharga
6. Fi Rayuan RM 1,500.00