About Us

Piagam Pelanggan

"Memberi perkhidmatan yang diperlukan
selaras dengan keperluan semasa
"

Piagam Pelanggan Jabatan Standard Malaysia

 

1. Mengeluarkan surat pengesahan penerimaan permohonan secara bertulis dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh penerimaan permohonan dari syarikat/organisasi.

2. Menghantar Sijil Akreditasi kepada CAB dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas kelulusan Ketua Pengarah.

3. Memberikan maklumbalas bagi pertanyaan umum yang diterima secara bertulis dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh pertanyaan diterima.