Standards

Penarikan Balik Standard Malaysia

 

PENARIKAN BALIK STANDARD MALAYSIA

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 15(1) Akta Standard Malaysia 1996 [Akta 549], Menteri mengisytiharkan penarikan balik pemakaian Standard Malaysia yang disenaraikan dalam Jadual bagi maksud Akta ini.

As approved by the Minister on 1 June 2022

JADUAL
PENARIKAN BALIK DENGAN GANTIAN

No.

No. MS

Tahun

Tajuk

Diganti dengan

1. MS2399 2011 Non-destructive testing of welds – Magnetic particle testing MS2399:2021 - Non-destructive testing of welds – Magnetic particle testing (First revision)

JADUAL
PENARIKAN BALIK TANPA GANTIAN

No.

No. MS

Tahun

Tajuk

1. MS ISO 19113 2003 Geographic information – Quality principles (ISO 19113:2002, IDT)
2. MS ISO 19117 2006 Geographic information – Portrayal (ISO 19117:2005, IDT)
2022

Januari

27 Januari 2021

Februari

 

Mac

09 Mac 2022

April

 

Mei

05 Mei 2022

Jun

1 Jun 2022

Julai

 

Ogos

15 Ogos 2022

September

 

Oktober

 

November

 

Disember

 

2021

Januari

 

Februari

 

Mac

10 March 2021

April

22 April 2021

Mei

 

Jun

 

Julai

28 Julai 2021

Ogos

 

September

28 September 2021

Oktober

 

November

22 November 2021

Disember

09 December 2021

Januari

20 Januari 2020

Februari

 

Mac

 

April

 

Mei

22 Mei 2020

Jun

25 Jun 2020

Julai

 

Ogos

5 Ogos 2020

September

 

Oktober

8 Oktober 2020

November

 

Disember

17 Disember 2020

Januari

3 Januari 2019

Februari

 

Mac

Mac 2019

April

9 April 2019

Mei

 

Jun

10 Jun 2019

Julai

18 Julai 2019

Ogos

 

 

September

 

Oktober

8 Oktober 2019

November

 

Disember

21 Disember 2019

Januari

11 Januari 2018

Februari

 

Mac

 

April

 

Mei

 

Jun

 

Julai

 

Ogos

24 Ogos 2018

September

 

Oktober

 

November

 

Disember

4 Disember 2018

Januari

11 Januari 2017

Februari

8 Februari 2017

Mac

 

April

10 April 2017

Mei

 

Jun

 

Julai

23 Julai 2017

Ogos

 

September

 

Oktober

17 Oktober 2017

November

23 November 2017

Disember

 

Januari

 

Februari

 

Mac

9 Mac 2016

April

 

Mei

 

Jun

30 Jun 2016

Julai

 

Ogos

 

September

21 September 2016

Oktober

 

November

 

Disember

 

Januari

6 Januari 2015

Februari

 

Mac

17 Mac 2015

April

 

Mei

 

Jun

 

Julai

 

Ogos

 

September

 

Oktober

 

November

24 November 2015

Disember

30 Disember 2015

Januari

6 Januari 2014

Februari

 

Mac

 

April

 

Mei

 

Jun

 

Julai

 

Ogos

 

September

 

Oktober

 

November

20 November 2014

Disember

23 Disember 2014

Januari

 

Februari

 

Mac

 

April

 

Mei

 

Jun

4 Jun 2013

Julai

 

Ogos

 

September

 

Oktober

 

November

 

Disember

 

Januari

 

Februari

 

Mac

 

April

 

Mei

 

Jun

4 Jun 2012
27 Jun 2012

Julai

4 Julai 2012

Ogos

 

September

 

Oktober

 

November

 

Disember

 13 Disember 2012