Popular Standard

MS 2424:2012- Farmaseutikal Halal - Garis Panduan Umum

Skop standard? Garis Panduan Umum dalam Pengilangan dan Pengendalian Farmaseutikal Halal
Apakah maksud pengesahan berdasarkan standard?

Pengilang (produk farmaseutikal) telah mematuhi keperluan yang ditetapkan dalam standard untuk pengilangan dan pengendalian produk farmaseutikal halal dan hendaklah disahkan melalui pemeriksaan tapak seperti yang dianggap perlu oleh pihak berkuasa kompeten.

Nota: Pihak berkuasa kompeten dipertanggungjawabkan oleh kerajaan untuk menjalankan tugas yang ditentukan menurut keperluan yang ditetapkan.

Siapakah yang perlu memohon?

Pengilang produk farmaseutikal

Standard yang digunakan?

Standard Kebangsaan

  • MS 2424:2012 Farmaseutikal Halal –Garis Panduan Umum
Dokumen yang berkaitan

Skim Kerjasama Pemeriksaan Farmaseutikal (PIS/S): Panduan bagi Amalan Pengilangan Baik untuk Produk Ubat

Skim Kerjasama Pemeriksaan Farmaseutikal (PIS/S): Lampiran Panduan bagi Amalan Pengilangan Baik untuk Produk Ubat

Kitaran pensijilan?

Butiran boleh didapati di Hab Halal, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), melalui permohonan dalam talian di www.halal.gov.my

Bagaimana membuat permohonan?

  1. Permohonan Sijil Pengesahan Halal untuk pasaran dalam negara dan antarabangsa hendaklah diserahkan kepada Hab Halal, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), melalui permohonan dalam talian di www.halal.gov.my.
  2. Permohonan untuk Sijil Pengesahan Halal untuk pasaran tempatan mesti diserahkan terus kepada Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN)/Majlis Agama Islam Negeri (MAIN), mana-mana yang berkenaan.
Manfaat pensijilan
  1. Meningkatkan daya saing dan membantu menembusi pasaran antarabangsa dan global kerana logo Halal Malaysia sangat dipandang tinggi dan diterima dengan baik oleh negara-negara Islam.
  2. Sistem pensijilan halal Malaysia memberikan keyakinan kepada perniagaan, pelanggan, pembekal dan pihak berkepentingan lain bahawa produk anda adalah halal dan mematuhi syariah.
  3. Standard tersebut melibatkan keperluan teknikal yang tertentu tentang halal yang akan meletakkan produk anda sebagai halal dan mematuhi  syariah.
  4. Sistem ini juga menitikberatkan keperluan sumber manusia yang seterusnyaakan turut meningkatkan moral dan komitmen kakitangan.
  5. Mematuhi standard memberikan anda pengiktirafan untuk kelebihan saing.
  6. Semua yang di atas akan meningkatkan keberuntungan.