Accreditation

Bantuan/Geran Kerajaan

1. MIDA

Untuk maklumat mengenai insentif MIDA (misalnya Dana Pelaburan Strategik Tempatan (DSIF)) dan insentif pelaburan lain yang ditawarkan oleh Kerajaan Malaysia, sila klik pada pautan di bawah:

https://incentives.mida.gov.my/UserLogin.aspx
 

2. HRDF

Kos / yuran bagi menyertai latihan yang dianjurkan oleh Jabatan Standard boleh dituntut di bawah geran Human Resource Development Fund (HRDF). Geran ini diuruskan oleh Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB), sebuah agensi pelaksana di bawah Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Untuk memohon geran latihan tersebut, syarikat perlu berdaftar dengan PSMB.

Untuk maklumat lanjut mengenai proses permohonan atau maklumat lain, sila hubungi Pusat Panggilan PSMB di 1800-88-4800. Pendaftaran / permohonan untuk HRDF boleh dibuat melalui laman web di http://www.hrdf.com.my/. Untuk makluman, peserta daripada agensi kerajaan adalah tidak layak untuk memohon geran latihan ini.