Accreditation

Bantuan/Geran Kerajaan

1. MIDA

Untuk maklumat mengenai insentif MIDA (e.g. Dana Pelaburan Strategik Tempatan (DISF)) dan insentif pelaburan lain yang ditawarkan oleh Kerajaan Malaysia, sila klik pada pautan di bawah:

https://www.mida.gov.my/ms/borang-dan-panduan/DISF atau insentif lain berkaitan
 

2. HRDCorp - Skim Bantuan Latihan - Khas (SBL-Khas)

Kos / yuran untuk menyertai latihan yang dianjurkan oleh Jabatan boleh dituntut melalui Dana Pembangunan Sumber Manusia (sekarang dikenali sebagai SBL-Khas). Dana ini diuruskan oleh HRDCorp, sebuah agensi di bawah kelolaan Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Untuk memohon geran latihan ini, Badan Penilaian Pematuhan perlu berdaftar di bawah SBL-Khas.

Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai proses permohonan atau maklumat lain, sila hubungi Skim Bantuan Latihan Khas - SBL-Khas di 1800-88-4800. Pendaftaran / permohonan boleh dibuat melalui laman web ini: https://hrdcorp.gov.my/ atau https://hrdcorp.gov.my/skim-bantuan-latihan-khas-sbl-khas-2/ . Peserta dari agensi kerajaan mungkin tidak layak untuk memohon dana ini.