Accreditation

Skim & Program

 

1. Processing Fees For One Field For Each Additional Field
a) New Application RM 3,500.00 RM 200.00
   
b) Application for Extension of scope within the same field Addition of new fied
RM 200.00  RM 200.00 
 
2. Annual Renewal Fees For One Field For Each Additional Field
RM 3,000.00 RM 200.00
On getting accreditation, for first year and yearly renewal
3. Other fees
a) Assessment Fees for Assessor RM 600.00 per assessment visit / assessor
b) Additional Assessment Fees(unscheduled assessment) RM 600.00 per assessment visit / assessor
c) Payment for replacement of certificates or scop RM 100.00 
4. Appeal fee RM 1,500.00

 

Bermula 1 Januari 2019:

1. Fi Pemprosesan Bagi Setiap Makmal/ Badan Pemeriksa/ Badan Pengujian Kecekapan/ Fasiliti Pengujian
a) Permohonan Baru RM 2,000.00
b) Permohonan Tambah cawangan
 
RM 2,000.00 per cawangan
2. Fi Tahunan Bagi Setiap Makmal/ Badan Pemeriksa/ Badan Pengujian Kecekapan/ Fasiliti Pengujian Bagi setiap cawangan tambahan
RM 1,000.00 RM 500.00
3. Fi-fi Penilaian
a) Fi Penilaian bagi Penilai Ketua Pasukan/ Ketua Inspektor RM 1,000.00 sehari atau RM 500.00 (jika kurang daripada 4 jam)
Penilai/ Penilai Teknikal/ Inspektor RM 800.00 sehari atau RM 400.00 (jika kurang daripada 4 jam)
b) Penilaian Pemerhatian (Bagi MIBAS sahaja) RM 800.00 sehari atau RM 400.00 (jika kurang daripada 4 jam)
4. Penilai kontrak luar negara yang dilantik oleh Standards Malaysia (berdasarkan keputusan Majlis Akreditasi Malaysia ke-10 pada 10.09.96) Caj profesional sebenar, kos penerbangan pergi balik (Kelas perniagaan) dan penginapan sepanjang penglibatan penilai luar negara akan dicaj terus kepada makmal/ badan pemeriksa/ badan pengujian kecekapan/ fasiliti pengujian
5. Penilai yang dikontrak oleh Standards Malaysia untuk menjalankan penilaian luar negara Berdasarkan sebutharga
6. Fi Rayuan RM 1,500.00