Accreditation

Bayaran

 

The following fees are payable by the Test Facility Management

Application RM 3000 / first area of expertise (valid for 2 years)
RM 200 / subsequent area of expertise

Type of Inspections:

  1. Pre-Inspection
  2. Inspection
  3. Surveillance Inspection
  4. Extra Ordinary Inspection

 

Lead Inspector :
RM 800 / Inspector/Inspection (first day)
RM 400 / Inspector/Inspection (subsequent day)

Inspector/Expert :
RM 600 / Inspector/Inspection (first day)
RM 300 / Inspector/Inspection (subsequent day)

Annual renewal fee RM 2500 / first area of expertise
RM 200 / subsequent area of expertise
Other fees (only if applicable) 
Administrative fee for amendment of certificate
Application for Extension of scope

RM 100
RM 200 / area of expertise
 
Appeal fee RM 1,500.00

Inspection fee, travel cost and accommodation are also payable by test facility for inspection requested by Regulatory Authority or foreign CMA.

 

Bermula 1 Januari 2019:

1. Fi Pemprosesan Bagi Setiap Makmal/ Badan Pemeriksa/ Badan Pengujian Kecekapan/ Fasiliti Pengujian
a) Permohonan Baru RM 2,000.00
b) Permohonan Tambah cawangan
 
RM 2,000.00 per cawangan
2. Fi Tahunan Bagi Setiap Makmal/ Badan Pemeriksa/ Badan Pengujian Kecekapan/ Fasiliti Pengujian Bagi setiap cawangan tambahan
RM 1,000.00 RM 500.00
3. Fi-fi Penilaian
a) Fi Penilaian bagi Penilai Ketua Pasukan/ Ketua Inspektor RM 1,000.00 sehari atau RM 500.00 (jika kurang daripada 4 jam)
Penilai/ Penilai Teknikal/ Inspektor RM 800.00 sehari atau RM 400.00 (jika kurang daripada 4 jam)
b) Penilaian Pemerhatian (Bagi MIBAS sahaja) RM 800.00 sehari atau RM 400.00 (jika kurang daripada 4 jam)
4. Penilai kontrak luar negara yang dilantik oleh Standards Malaysia (berdasarkan keputusan Majlis Akreditasi Malaysia ke-10 pada 10.09.96) Caj profesional sebenar, kos penerbangan pergi balik (Kelas perniagaan) dan penginapan sepanjang penglibatan penilai luar negara akan dicaj terus kepada makmal/ badan pemeriksa/ badan pengujian kecekapan/ fasiliti pengujian
5. Penilai yang dikontrak oleh Standards Malaysia untuk menjalankan penilaian luar negara Berdasarkan sebutharga
6. Fi Rayuan RM 1,500.00