Popular Standard

MS ISO 1900:2005 - Sistem Pengurusan Kualiti - Keperluan daripada Perspektif Islam

Skop standard? Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) – Keperluan daripada Perspektif Islam
Apakah maksud pengesahan berdasarkan standard?

Organisasi telah mewujudkan pendekatan yang sistematik untuk menerapkan kualiti bagi memastikan produknya memenuhi keperluan pelanggan dari segi pematuhan syariah. Pendekatan ini tidak bermakna produk itu telah mematuhi standard produk, tetapi produk telah dihasilkan melalui proses yang mengambil kira tentang kualiti, termasuk aspek halal dalam menyampaikan produk dan perkhidmatan.

Siapakah yang perlu memohon?

Mana-mana organisasi tanpa mengira saiz

Standard yang digunakan?

Standard Kebangsaan

 • MS ISO 1900:2005 -Sistem Pengurusan Kualiti - Keperluan daripada Perspektif Islam
  bersama dengan
 • MS ISO 9001:2008 - Sistem Pengurusan Kualiti - Keperluan (BM)
  (SEMAKAN PERTAMA)(ISO 9001:2008, IDT) (DITERBITKAN OLEH JABATAN STANDARD MALAYSIA PADA TAHUN 2010)
  atau
 • MS ISO 14001:1996 - Environmental Management Systems -- Requirements with guidance for use
Kitaran pensijilan?

Proses dan kitaran pensijilan

MS ISO 9001

Bagaimana membuat permohonan? Butiran boleh didapati di laman web SIRIM QAS International  di www.sirim-qas.com.my
Manfaat pensijilan
 1. Menerapkan keperluan Syariah dalam amalan pengurusan kualiti dengan memberikan penekanan terhadap pengurusan berasaskan nilai. Islam menggalakkan nilai sejagat yang baik, yang dapat diterima dengan mudah oleh semua pihak di dunia.
 2. Meningkatkan tahap keberkesanan dan kecekapan kerana ia memerlukan amalan tatasusila sejagat yang baik pada semua peringkat organisasi yang boleh membawa kepada peningkatan dalam tahap dan kualiti pengeluaran produk.
 3. Memastikan nilai sejagat bagi keadilan, kejujuran, kebenaran, keikhlasan, ketepatan masa  dan disiplin disepadukan dalam amalan pengurusan kualiti.
 4. Meningkatkan tahap pematuhan syariah dan keyakinan dalam kalangan umat Islam dan pihak berkepentingan serta memberikan penekanan terhadap standard etika dalam proses perniagaan.