Public

MS Implementation

 • Summary of MS Mandatory as of December 2021

  PENGUASA
  REGULATOR

  BIL. MS YANG DIGUNAKAN OLEH PENGUASA
  NO. OF MS USED BY REGULATOR

  BIL. MS YANG SAMA DIGUNAKAN LEBIH DARI 1 PENGUASA
  NO. OF THE SAME MS USED BY MORE THAN 1 REGULATOR

  JUMLAH BIL. MS MANDATORI
  TOTAL NO. MS MANDATORY

  Federal Agricultural Marketing Authority (FAMA) 54     57
  Lembaga Koko Malaysia (LKM) 2    
  Malaysian Palm Oil Board (MPOB) 1    
    57    
  Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM) 2     29
  Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia  (CIDB) 1    
  Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Kepenggunaan (KPDNKK) 5    
  Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia (SKMM) 1    
  Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) 20    
    29    
  Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (BOMBA) 2     67
  Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) 43    
  Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT),
  Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
  17 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (BOMBA)
  Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) 12 5 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (BOMBA),
  Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT)
    74 7  
  Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) 1     88
  Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) 1 1 Suruhanjaya Tenaga(ST)
  Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Kepenggunaan (KPDNKK) 4    
  Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia (SKMM) 16 7 Suruhanjaya Tenaga (ST)
  Suruhanjaya Tenaga (ST) 74    
    96 8  
  Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) 7     14
  Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Kepenggunaan (KPDNKK) 1    
  Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) 10 4 Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)
    18 4  
  Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (BOMBA) 3     6
  Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) 2    
  Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia (JPJ) 1    
    6    
  Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) 27     27
    27    
  Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia (JPJ) 20 1   20
  Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Kepenggunaan (KPDNKK) 5 4 Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia (JPJ)
    25 5  
  Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (BOMBA) 45     49
  Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) 9 9 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (BOMBA)
  Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) 4    
    58 9  
  Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) 27     27
    27    
  Medical Device Authority (MDA) 1     2
  Suruhanjaya Tenaga (ST) 1    
    2    
  Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (BOMBA) 1     89
  Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) 1    
  Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia (SKMM) 1 1 Suruhanjaya Tenaga (ST)
  Suruhanjaya Tenaga (ST) 88 1 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (BOMBA)
    91 2  
  Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM) 10     13
  Federal Agricultural Marketing Authority (FAMA) 3    
    13    
  Department of Occupational Safety and Health (DOSH) 1     1
    1    
  Malaysian Palm Oil Board (MPOB) 3     3
    3    
  Malaysian Palm Oil Board (MPOB) 1     2
  Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia (SKMM) 1    
    2    
  Jabatan Alam Sekitar (JAS) 2     2
    2    
  JUMLAH 531 35   496

   

  PENGUASA
  REGULATOR
  BIL. MS YANG DIGUNAKAN  OLEH PENGUASA
  NO. OF MS USED BY REGULATOR
  BKKM 12
  BOMBA 51
  CIDB 81
  DOSH 1
  FAMA 57
  JAS 2
  JKT, KPKT 27
  JPJ 21
  KPDNHEP 11
  KPDNKK 5
  LKM 2
  MDA 1
  MPOB 5
  SKMM 19
  SPAN 73
  ST 163
  Total 531