Standards

Mandatory Standards

 • Summary of MS Mandatory as of December 2020

  ISC

  PENGUASA
  REGULATOR

  BIL. MS YANG DIGUNAKAN OLEH PENGUASA
  NO. OF MS USED BY REGULATOR

  BIL. MS YANG SAMA DIGUNAKAN LEBIH DARI 1 PENGUASA
  NO. OF THE SAME MS USED BY MORE THAN 1 REGULATOR

  JUMLAH BIL. MS MANDATOR
  TOTAL NO. MS MANDATORY

  A

   

   

   

   

  Federal Agricultural Marketing Authority (FAMA)

  54

   

   

  57

  Lembaga Koko Malaysia (LKM)

  2

   

   

  Malaysian Palm Oil Board (MPOB)

  1

   

   

   

  57

   

   

  B

   

   

   

   

  Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM)

  2

   

   

  29

   

   

   

   

  Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia  (CIDB)

  1

   

   

  Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Kepenggunaan (KPDNKK)

  5

   

   

  Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia (SKMM)

  1

   

   

  Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

  20

   

   

   

   

  29

   

   

  D

   

   

   

   

  Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (BOMBA)

  2

   

   

  65

   

   

   

   

  Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia  (CIDB)

  43

   

   

  Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT)

  17

  2

  Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (BOMBA)

  Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia (SKMM)

   

  1

  1

  Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia  (CIDB)

  Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

  10

  5

  Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (BOMBA)

   & Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT)

   

   

  73

  8

   

  E

   

   

   

   

   

  Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia  (CIDB)

  1

   

   

  88

   

   

   

   

  Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT)

  1

  1

  Suruhanjaya Tenaga (ST)

  Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Kepenggunaan (KPDNKK)

   

  4

   

   

  Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia (SKMM)

  22

  13

  Suruhanjaya Tenaga (ST)

  Suruhanjaya Tenaga (ST)

  74

   

   

   

  102

  14

   

  F

   

   

   

  Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia  (CIDB)

  7

   

   

  17

  Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Kepenggunaan (KPDNKK)

  1

   

   

  Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

  12

  3

  Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia  (CIDB)

   

   

  20

  3

   

  H

   

   

   

   

  Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (BOMBA)

  3

   

   

  17

  Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia  (CIDB)

  2

   

   

  Jabatan Alam Sekitar (JAS)

  11

   

   

  Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia (JPJ)

  1

   

   

   

  17

   

   

  J

  Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

  34

   

   

  34

  L

   

   

  Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia (JPJ)

  19

  1

   

  19

  Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Kepenggunaan (KPDNKK)

  5

  4

  Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia (JPJ)

   

  24

  5

   

  M

   

   

   

   

  Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (BOMBA)

  45

   

   

  48

  Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT)

  9

  9

  Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (BOMBA)

  Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

  3

   

   

   

  57

  9

   

  P

  Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia  (CIDB)

  27

   

   

  27

  R

   

   

  Medical Device Authority (MDA)

  1

   

   

  2

  Suruhanjaya Tenaga (ST)

  1

   

   

   

  2

   

   

  S

   

   

   

   

  BOMBA

  1

   

   

  89

  Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK)

  1

   

   

  Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia (SKMM)

  1

  1

  Suruhanjaya Tenaga (ST)

  Suruhanjaya Tenaga (ST)

  88

  1

  Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (BOMBA)

   

  91

  2

   

  U

   

   

   

  Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM)

  10

   

   

  13

   

  Federal Agricultural Marketing Authority (FAMA)

  3

   

   

   

  13

   

   

  W

  Department of Occupational Safety and Health (DOSH)

  1

   

   

  1

  X

  Malaysian Palm Oil Board (MPOB)

  3

   

   

  3

  Y

   

   

   

  Malaysian Palm Oil Board (MPOB)

  1

   

   

  2

   

  Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia (SKMM)

  1

   

   

   

  2

   

   

  Z

  Jabatan Alam Sekitar (JAS)  

  2

   

   

  2

   

  JUMLAH

  554

  41

   

  513

   

  PENGUASA
  REGULATOR
  BIL. MS YANG DIGUNAKAN  OLEH PENGUASA
  NO. OF MS USED BY REGULATOR
  BKKM 12
  BOMBA 51
  CIDB 81
  DOSH 1
  FAMA 57
  JAS 13
  JKT, KPKT 27
  JPJ 20
  KPDNKK 16
  LKM 2
  MDA 1
  MPOB 5
  SKMM 26
  SPAN 79
  ST 163
  Total 554