Puspanita Header

Client's Charter

  • Meningkatkan tahap profesionalisme pegawai dan kakitangan.
  • Untuk menjadi persatuan wanita yang berdaya saing, berkualiti, berilmu, berkemahiran, berketerampilan dan bertakwa supaya dapat menyumbang kepada pembangunan diri, keluarga dan masyarakat.
  • Memberi perkhidmatan dan layanan yang terbaik kepada ahli PUSPANITA dan pelanggan yang berurusan dengan PUSPANITA.
  • Memproses kad keahlian PUSPANITA dengan cepat.
  • Menyampaikan segala bentuk maklumat atau aktiviti dengan cepat ke setiap cawangan PUSPANITA kementerian dan negeri.
  • Mengeluarkan garis panduan mengenai keahlian PUSPANITA di cawangan kementerian atau negeri.
  • Mengadakan aktiviti yang melibatkan ahli PUSPANITA setiap tahun.
  • Mengemaskini setiap maklumat dan aktiviti yang dijalankan di laman web PUSPANITA Kebangsaan.
  • Menyediakan perkhidmatan sewaan dewan, gelanggang dan penginapan yang terbaik dan memenuhi kehendak penyewa.