Regulators header
Penguatkuasa

Penguatkuasa

Perlindungan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar
 
Walaupun, penggunaan Malaysian Standards (MS) secara dasarnya adalah secara sukarela, namun begitu,terdapat beberapa keaddan yang membolehkan MS menjadi mandatori.
 
Apabila ada ancaman, yang melibatkan aspek keselamatan, kesihatan mahupun alam sekitar, MS boleh dikuatkuasakan sebagai keperluan minima untuk industri patuhi supada produk dan perkhidmatan boleh dipasarkan.
 
Standards Malaysia bekerja dengan erat bersama penguatkuasa untuk memudahkan implementasi MS serta melancarkan koordinasi inisiatif tersebut.