Standards

Ulasan Umum

 PENGENALAN

Jabatan Standard Malaysia yang telah ditubuhkan pada 28 Ogos 1996 di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bertanggungjawab dalam membangunkan Malaysian Standard (MS) dan mempromosikan penggunaan MS. Jabatan Standard Malaysia adalah badan standardisasi kebangsaan serta merupakan ahli badan standardisasi antarabangsa iaitu International Organization for Standardization (ISO) dan International Electrotechnical Commission (IEC).

Dalam proses pembangunan MS, ulasan umum adalah merupakan satu peringkat yang penting. Tempoh ulasan umum adalah 2 bulan (60 hari) berdasarkan Artikel 4,4.1 Perjanjian WTO/TBT. Semasa tempoh ini, anda boleh memberikan ulasan dan pandangan berkenaan draf standard ataupun MS sedia ada yang dicadangkan untuk pindaan atau penarikan balik. Semua ulasan dan pandangan akan dipertimbangkan secara terperinci oleh Jawatankuasa berkenaan dan, jika perlu, pendrafan lanjut akan dibuat.

Organisasi

Tempoh ulasan umum

Draf yang diterbitkan

Jabatan Standard Malaysia

16/4/2018 - 15/6/2018

 

JSM16/ISC/I-01R3
MS 1500 Halal food – general requirements (Third revision)
Click HERE

JSM16/ISC/I-02R1
MS 2200 Halal cosmetics –  General requirements
Click HERE

JSM16/ISC/I-03R1
MS 2400-1
Click HERE

JSM16/ISC/I-04R1
MS 2400-2
Click HERE

JSM16/ISC/I-05R1
MS 2400-3
Click HERE

JSM17/ISC/I-01R0
Halal medical device – General requirements (Second Public Comment)
Click HERE

JSM16/ISC/I-01WWR            Withdrawal of MS 2300:2009 Value-based management systems - Requirements from an Islamic perspective
Click HERE

Agensi Pembangunan Standard (SDA) yang dilantik

SIRIM Berhad

1/5/2018 - 30/6/2018

Klik DI SINI untuk maklumat lanjut.

 

 

1/52018 - 31/5/2018
1/4/2018 - 31/5/2018

Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)

 

 

Institut Kimia Malaysia (IKM)

16/4/2018 - 15/6/2018

Klik DI SINI untuk maklumat lanjut.

Persatuan Pekilang Plastik Malaysia (MPMA)

9/4/2018 - 7/6/2018

Klik DI SINI untuk maklumat lanjut.

Lembaga Getah Malaysia (LGM)

21/5/2018 -19/7/2018

Klik DI SINI untuk maklumat lanjut.