Accreditation

Bantuan/Geran Kerajaan

1. MIDA

"Companies in the electronic and electrical, machinery and equipment, chemicals, aerospace and medical devices show high growth potential. We encourage these companies to apply for the DISF matching grants," said MIDA Chief Executive Officer Datuk Azman Mahmud.

(Read More: Mida to high-tech companies: Apply for DISF grants, and go further)

Ketahui lebih lanjut mengenai geran MIDA di bawah Independent Conformity Assessment Body (ICAB) dan Dana Strategik Pelaburan Domestik (DISF) dari pautan yang disediakan:

  1. Dana Pelaburan Strategik Tempatan (DISF) 
     
  2. Independent Conformity Assessment Body (ICAB)

Untuk sebarang pertanyaan berkaitan insentif di atas, sila hubungi:

Ms. Mas Liza Maslan
Penolong Pengarah
Bahagian R&D & Perkhidmatan Bisnes
Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)
Tel: 03-2263 2509
Email: masliza@mida.gov.my


2. HRDF

Kos / yuran bagi menyertai latihan yang dianjurkan oleh Jabatan Standard boleh dituntut di bawah geran Human Resource Development Fund (HRDF). Geran ini diuruskan oleh Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB), sebuah agensi pelaksana di bawah Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Untuk memohon geran latihan tersebut, syarikat perlu berdaftar dengan PSMB.

Untuk maklumat lanjut mengenai proses permohonan atau maklumat lain, sila hubungi Pusat Panggilan PSMB di 1800-88-4800. Pendaftaran / permohonan untuk HRDF boleh dibuat melalui laman web di http://www.hrdf.com.my/. Untuk makluman, peserta daripada agensi kerajaan adalah tidak layak untuk memohon geran latihan ini.