About Us

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

 

Ahmad Razif Abd Rahim
Principal Assistant Director
razif[at]jsm.gov.my
03-8008 2927

 

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

  1. Mewujud dan mengetuai pasukan kerja keselamatan ICT Standards Malaysia;
  2. Menjadi penasihat keselamatan ICT;
  3. Menyelaras pembangunan dan pelaksanaan pelan latihan dan program kesedaran mengenai keselamatan ICT;
  4. Memastikan semua pengguna memahami dan mematuhi DKICT Standards Malaysia;
  5. Memastikan semua keperluan organisasi (sumber kewangan, sumber pengguna dan perlindungan keselamatan) adalah mencukupi; dan
  6. Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT di dalam DKICT Standards Malaysia mengikut pekeliling yang berkuatkuasa.