Accreditation

Akreditasi

"Sebagai badan akreditasi, kami menyediakan pekhidmatan akreditasi yang berwibawa kepada makmal, badan pemeriksa dan pensijilan untuk menembusi pasaran dengan lebih baik dan pengiktirafan global bagi kecekapan teknikal dan jaminan kualiti."