About Us

Malaysian Good Laboratory Practice Committees (MyGLPC)

Majlis Standard dan Akreditasi Kebangsaan dalam mesyurat Bil 2/2018 telah memutuskan Jawatankuasa Malaysian Good Laboratory Practice Committee (MyGLPC) dibubarkan. Fungsi dan peranan MyGLPC akan digabungkan ke dalam Jawatankuasa Kebangsaan Akreditasi (MyNAC) dan dijenamakan semula sebagai Jawatankuasa Kebangsaan Akreditasi (National Accreditation Committee, NAC).